Regulamin promocji „Wakacyjny bilet taniomiastowy”

 REGULAMIN PROMOCJI

„Wakacyjny bilet taniomiastowy”

 

  1. Organizatorem promocji „Wakacyjny bilet taniomiastowy” jest Sala Zabaw Warmiolandia Miasto Dzieci w Olsztynie, ul. Warszawska 117 oraz Warmiolandia Mądre Klocki, ul. Tuwima 26
  2. Klient przy zakupie biletu wstępu dla dziecka otrzymuje jednorazowy bilet ulgowy, umożliwiający zakup dowolnego biletu wejścia do sali zabaw z rabatem 50%.
  3. Promocja rozpoczyna się dnia 21.06.2019 i trwać będzie do 31.08.2019 włącznie.
  4. W promocji biorą udział klienci, którzy zakupią bilet wstępu dla dziecka w okresie trwania promocji.
  5. Promocją objęte są wszystkie zakupione bilety dla dzieci (do 1 godz., do 3 godz, oraz całodniowe – Warmiolandia Miasto Dzieci; do 1 godziny, bilet OPEN- Warmiolandia Mądre Klocki), z wyjątkiem biletów, które objęte już są rabatem tj. Olsztyńska Karta Dużej Rodziny, My Benefit, Sodexo, Michelin, dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. W tych przypadkach rabat nie łączy się.
  6. Promocja nie dotyczy klientów urodzinowych, biletów dla grup zorganizowanych oraz klientów realizujących karnety, bony upominkowe, vouchery bądź inne bilety promocyjne.
  7. Realizacja otrzymanego w promocji biletu musi nastąpić w ciągu 2 tygodni (tj. 14 dni). Licząc od kolejnego dnia, po otrzymaniu biletu promocyjnego. Nie ma możliwości przedłużenia ważności biletu.
  8. Nie ma możliwości wymiany otrzymanego biletu na gotówkę, ani płatne atrakcje dostępne na sali.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie promocji oraz do zawieszenia promocji, o czym powiadomi klientów na stronie www.warmiolandia.pl